wedstrijdbepalingen

Inhoud

1. Lokale Wedstrijdbepalingen

2. Banen

3. Startprocedure

4. Schema startprocedure (“Wat als ….“)

5. Vlaggen


1. Lokale Wedstrijdbepalingen

De Lokale Wedstrijdbepalingen (LWB) gelden voor de Open Wedstrijden (OW). De wedstrijdleiding heeft,
indien de omstandigheden dit vereisen en in overleg met de Wedstrijdsecretaris en/of een lid van het Bestuur,
het recht om een bepaling aan te passen. Een dergelijke wijziging dient vóór aanvang van de betreffende
wedstrijd aan de deelnemers bekend te worden gemaakt.

De Wedstrijdbepalingen voor de Open Wedstrijden in 2018 zijn hier weergegeven (afdrukbare .pdf).


2. Banen

                                 Banen B en BL                                                  Banen C en CL

                         

Afdrukken (.pdf)


3. Startprocedure

De tijdens de startprocedure gebruikte vlaggen, de bijbehorende geluidssignalen en de gevolgde procedure zijn als volgt:

Afdrukken (.pdf)

wvr

Let op:
Na een Algemene terugroep fungeert de gehesen wimpel ( wvr ) als een Uitstelwimpel ( wvr ).

Dus niet de OW hijsen, tenzij de wedstrijd uitgesteld moet worden vanwege de wind of andere omstandigheden.

 


4. Startprocedure – “Wat als ….  

Tijdens of direct na de startprocedure kunnen er situaties ontstaan die acties van de wedstrijdleiding vereisen (veranderingen
van windrichting, OCS, OCS onder de Zwarte vlag, enz.). Hoe daarop door de Wedstrijdleiding gereageerd moet worden wordt in onderstaande diagrammen weergegeven.

4.1 Start met P- of I-vlag

wvr

 

4.2 Start met U- of zwarte vlag

wvr


5. Vlaggen

Tijdens een wedstrijd die door de WV Randmeer wordt organiseert, kunnen diverse van de onderstaande vlaggen worden gebruikt.

Let op:
De bij een andere dan de Open Wedstrijden gebruikte vlaggen is vastgelegd in de Lokale Wedstrijdbepalingen van de betreffende wedstrijd.

wvr