lid worden

Lid worden

Met het onderstaande formulier kunt u zich “on line” aanmelden als lid van de WV Randmeer. Door het lidmaatschap van de vereniging wordt u tevens lid van het Watersportverbond. Met het invullen en verzending van deze aanmelding stemt u in met de randvoorwaarden van het lidmaatschap zoals vermeld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement

De jaarbijdrage (contributie) bedraagt:
• Leden: € 90
• Aspirant-leden (tot 21 jaar): € 40
• Begunstigers: € 40 (minimaal)
• Sponsoren voor vermelding op de website: € 100 (minimaal)

Bijdrage in de kosten voor deelname aan Open Wedstrijden:
• Jaarbijdrage voor deelname aan alle Open Wedstrijden: € 90 (alleen voor leden)
• Eenmalige bijdrage voor deelname aan één Open Wedstrijd: € 15 (alleen voor leden)
• Bijdrage voor deelname één Open Wedstrijd voor niet-leden: € 20

Om mee te kunnen doen aan nationale en internationale wedstrijden die onder de jurisdictie van het Verbond vallen kunt u via het Watersportverbond een startlicentie (vergunning om mee te mogen doen) en een certificaat (bewijs dat romp e.d. voldoet aan de klasse voorschriften)verkrijgen.

Om aan mee te kunnen doen aan nationale en internationale wedstrijden die onder jurisdictie van de IFA vallen (o.a. WK, EK en Finn Masters), dient u lid te zijn van de Finn Club Holland.

Als u uw boot op het strand bij het clubhuis of in de jachthaven wenst te stallen, dient u zich te melden bij Flevostrand Molecaten, welke u kan informeren over het verschuldigde liggeld. Vermeldt daarbij dat u lid bent van de vereniging, voor de leden van de WVR geldt namelijk een gereduceerd tarief.

 

Aanmeldingsformulier WV Randmeer

* Verplichte invoer